Zorgcommissie

De zorgcommissie zorgt o.a. de dagelijks terugkerende avondronde.

De heren en dames, die de avondronde om 22.00 uur lopen, controleren of u uw deur goed gesloten heeft en of er geen speciale dingen zijn, die de aandacht vragen.

Bij eventuele calamiteiten (gesloten gordijn of open deur) beschikken de dames/heren die de ronde doen over een lijst met benodigde gegevens. Bijvoorbeeld uw telefoonnummer en wie uw huissleutel heeft. Ook de naam en het telefoonnummer van de huisarts alsmede de telefoonnummers van de te waarschuwen familieleden zijn bij de zorgcommissie bekend.

Het moge duidelijk zijn dat deze gegevens "up to date" dienen te zijn.

Wij verwachten dat u controleert of het voorgaande nog juist is, ook verzoeken wij onze nieuwe bewoners deze gegevens aan ons te willen verstrekken.

Avondcontrole: naast de gebruikelijke procedure wordt ook de recreatiezaal gecontroleerd of ramen en deuren gesloten zijn. Het licht dient uit te zijn in de fietsenstalling en de vuilcontainerruimte.

Maak jouw eigen website met JouwWeb